Hebban olla uogala nestas hagunnan

hinase hic anda thu

uuat unbidan uue nu?

 

Alle vogels zijn begonnen hun nesten te bouwen, behalve ik en jij.

Waar wachten wij nog op?

 

beeld: Lezende vrouw in roeiboot Reina Klees  www.klees.nl/reina/

Mijmeringen

Midzomerconcert van Nederlandse muziek en poëzie

21 juni 2014 De kerk van Leegkerk

22 juni 2014 Remonstrantse kerk, Groningen

 

Met medewerking van

Mirna Westra, dirigente

Vladislav Larionov, piano

Pierre Lafay, klarinet

Pieter Pilon, piano

Ronald Ohlsen, gedichten

 

Het lied der dwaze bijen

  

Een geur van hoger honing

verbitterde de bloemen,

een geur van hoger honing

verdreef ons uit de woning.

        

Die geur en een zacht zoemen

in het azuur bevrozen,

die geur en een zacht zoemen,

een steeds herhaald niet-noemen,

 

ried ons, ach roekelozen,

de tuinen op te geven,

riep ons, ach roekelozen,

naar raadselige rozen.

 

Ver van ons volk en leven

zijn wij naar avonturen

ver van ons volk en leven

jubelend voortgedreven.

 

Niemand kan van nature

zijn hartstocht onderbreken,

niemand kan van nature

in lijve de dood verduren.

 

Steeds heviger bezweken,

steeds helderder doorschenen,

steeds heviger bezweken

naar het ontwijkend teken,

 

stegen wij en verdwenen,

ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,

stegen wij en verdwenen

als glinsteringen henen.-

 

Het sneeuwt, wij zijn gestorven,

huiswaarts omlaag gedwereld,

het sneeuwt, wij zijn gestorven,

het sneeuwt tussen de korven.

                                             

Martinus Nijhoff

Uit Nieuwe gedichten, 1934

 

Uit het programmaboekje:

 

De titel van dit programma verwijst naar het eerste deel van de cyclus Jaarringen van de componist Albert Wissink, waarin een aantal gedichten van Ida Gerhardt op muziek zijn gezet.

 

De kiem voor het programma werd gelegd in september 2013, toen een aantal vrouwen de mogelijkheid besprak om een geheel Nederlands programma te maken waarin Nederlandse poëzie die in de loop der eeuwen op muziek is gezet, centraal staat; een programma met zowel oude als nieuwe Nederlandse muziek en zowel lichte als klassieke muziek. Het bleek nog niet zo makkelijk te zijn om voldoende muziek te vinden, vooral niet voor vrouwenkoor. We zijn er trots op dat we er in zijn geslaagd om een mooi afwisselend programma neer te zetten, een ontmoeting tussen de prachtige muziek en poëzie die Nederland rijk is.

 

Tijdens het programma brengt niet alleen Mrs Johnson muziek ten gehore. De zang van Mrs Johnson, zowel a capella als met pianobegeleiding, wordt afgewisseld door Pierre Lafay (klarinet) en Pieter Pilon (piano), die muziek van twee Nederlandse componisten ten gehore brengen: Theo Loevendie en Rudolf Escher.

 

Ook draagt de Groninger dichter Ronald Ohlsen drie gedichten voor. De gedichten Zomeravond en julinacht van Ida Gerhardt, die aansluiten bij de cyclus Jaarringen van Albert Wissink en een eigen gedicht, waarvoor hij zich heeft laten inspireren door het gedicht Het lied der dwaze bijen van Martinus Nijhoff en dat hij speciaal voor dit concert van Mrs Johnson heeft gemaakt.

 

Tijdens dit programma staat Mrs Johnson onder leiding van Mirna Westra, die de vaste dirigente Japke Hartog vervangt tijdens haar zwangerschapsverlof. De pianobegeleiding is, als vanouds, in handen van Vladislav Larionov.

 

P R O G R A M M A

 

Welkom gesellen

tekst en muziek anoniem

 

De tekst is oorspronkelijk Hollands, maar het lied behoort tot het genre van de "giustiniana", Italiaanse liederen waarin een Comedia dell'Arte figuur een rol speelt. Hier is het de vrekkige Pantalone, die uit jaloersheid schimpt op mondain geklede jongelui. Het lied verscheen in Amsterdam in 1644.

 

Hebban olla vogala

tekst anoniem / muziek Jetse Bremer (2014)

 

De tekst Hebban olla vogala is de oudste Nederlandstalige geschreven tekst die is gevonden. De tekst dateert naar schatting uit het einde van de 11e eeuw en werd geschreven door een West-Vlaamse kopiist. Dit ontroerende liefdesgedicht is speciaal voor Mrs Johnson gearrangeerd voor vijfstemmig vrouwenkoor.

Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue  nu

Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op?

 

Drie volksliedjes

tekst anoniem / arrangement Arjen Leistra

 
Catootje

Dubbele Jan

Hertog Jan

 

Catootje is vermoedelijk een verwijzing naar de kermis op de Amsterdamse Botermarkt. "Is het niet overdreven te zeggen, dat men bij de Kermis op de Botermarkt zoo vele nieuwigheden te bewonderen vindt, dat men in de keuze verlegen is, en de kermistijd (3 weken) veel te kort, om alles te zien?" Uit Martinus de Bruijn, Vaderlandsche Letteroefeningen, Amsterdam 1811.

 

Hertog Jan werd geboren in 1253 en was hertog van Brabant van 1267 tot 1294. Naast hertog was hij ook dichter. Er zijn 9 minnedichten van hem bekend. Uit één van zijn gedichten, een danslied, stamt de tekst 'Harba lori fa'.

 

Ten Easy Sketches for clarinet and piano

Theo Loevendie (1970)

delen 1, 2, 3, 5, 7, 9 en 10 

 

Pierre Lafay klarinet

Pieter Pilon piano

 

         Het lied der dwaze bijen

tekst Martinus Nijhoff / muziek Wim Brandse (1977)

 

Ronald Ohlsen draagt een eigen gedicht voor

 

Seizoenen

tekst en muziek Jules de Corte / arrangement John Damsma

 

Vier redeloze zangen

tekst Daan Zonderland / muziek Albert de Klerk (1979) / arrangementen Japke Hartog en Mirna Westra

 

    Er woonde in Jemeppe

    Een Nachtegaal in Echternach

    Mathilde

    Archibaldus van Oostzaan

 

De Groninger dichter Daan Zonderland schreef kolderieke poëzie. Zijn direct herkenbare verzen hebben vaak een weemoedige toon, die ook terug te vinden is in de muziek van Albert de Klerk.

 

       P A U Z E

 

Zomeravond 

tekst Annie M.G. Schmidt / muziek P. van Westering / arrangement H. Habets

 

Jaarringen, een liederencyclus

teksten Ida Gerhardt en Albert Wissink / muziek Albert Wissink (1998)

 

     Mijmering

    Maart – Ida Gerhardt

    Zomeravond – Ida Gerhardt

    Julinacht – Ida Gerhardt

    September – Albert Wissink

    Winternamiddag – Albert Wissink

 

Het lied van Isabella (klik hier voor audio)

tekst zeer vrij naar gedicht ‘Boompje boompje’ van Gabriel Garcia Lorca / muziek Henk Badings (1986)

 

Sonata for clarinet solo

Rudolf Escher (1973)

     eerste deel: Molto Tranquillo 

     tweede deel: Vivo

 

  Pierre Lafay klarinet

 

Shaffy medley

tekst en muziek Ramses Shaffy / arrangement Floor van Erp / bewerking voor vrouwenkoor John Damsma

 

Mag ik dan bij jou

tekst en muziek Claudia de Breij, Sander Geboers, Rogier Wagenaar (2010) / arrangement Jetse Bremer

 

Dat zou mooi zijn

tekst en muziek N. Arzbach, R. Brunt, H. van der Lubbe (2002) / arrangement Jetse Bremer

 

Ick seg adieu 

tekst anoniem / muziek/zetting Jacobus Clemens Non Papa (~1540)